State College | Altoona
Atlas Therapy Logo

Our Team

Justin Kurpeikis

Justin Kurpeikis

PTA
Kathy Kurpeikis

Kathy Kurpeikis

PTA
Ryan Cavanaugh

Ryan Cavanaugh

PTA
Stephanie Sillery

Stephanie Sillery

PTA
Tony Livella

Tony Livella

PTA
Veronica Tickerhoof

Veronica Tickerhoof

PTA
Jocelyn Bakaj

Jocelyn Bakaj

PTA
Casey Mann

Casey Mann

PTA
Mieke Haeck

Mieke Haeck

PTA
Hanna Frankhauser

Hanna Frankhauser

PTA
Holly Strobel

Holly Strobel

PTA
MaryAnn Zenobia

MaryAnn Zenobia

PTA
Matt Tippett

Matt Tippett

PTA
Paul Trininewski

Paul Trininewski

PTA
Nicole Fleming

Nicole Fleming

PTA